<<קודם הבא>>

הסבת חלק

  • הסבת חלק ממכונה של חברת ADT. המכונה חותכת כרטיסים אלקטרוניים בסביבת נוזל ולשם כך על חלקי המכונה להיות אטומים.
  • חלק זה יוצר במגוון טכנולוגיות – חיתוך וכיפוף נירוסטה, חריטת חומרים פלסטיים וחיבורים יבשים באמצעות ניטים. עם זאת, האטימה לא הייתה מושלמת.
  • בזכות ההסבה לפלסטיק, ניתן היה להזריק את שלושת החלקים כמקשה אחת, לחסוך בחומרי גלם ובזמן עבודה רב, וכמובן לאטום את החלק לנזילות באופן מושלם.
  • יתרה מכך, החלק הוזרק ב- NORYL GFN 2, עם 20% סיבי זכוכית, בעל יציבות מימדית גבוהה