<<קודם הבא>>

הסבת מוצר עבור HP

  • חלק מפרוייקט רחב עם HP, הסבת חלקים שיוצרו בעיבוד שבבי לחלקים מוזרקים.
  • החלקים שעברו הסבה תוכננו מחדש כך שינצלו את יכולותיו של החומר הפלסטי באופן מיטבי.