New_Hazraka_pic6

הזרקה

  • במחלקת הייצור מכונות הזרקה, החל מ- 35 טון ועד 280 טון,
    עם היכולות להזריק מוצר פלסטי במשקל של עד 700 גרם.
  • יש לנו נסיון עשיר בהזרקת חומרים טכניים כולל מלאנים וחומרים משוריינים בסיבי זכוכית או פחמן.
  • הזרקת מוצרים בטכנולוגיות Overmolding  ו- Co-Injection, insert molding
  • במחלקת ההזרקה מחלקת בקרת איכות ומחלקת גמר.